Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 26.ledna 2008

28. 1. 2008

P R O T O K O L

o valné hromadě ze dne 26. ledna 2008

Valná hromada byla zahájena v 17,10 hod.

Byla vyhotovena prezenční listina, kde každý účastník valné hromady byl zaznamenán.

Program jednání:

1)     Zahájení

2)     Volba orgánů VH a schválení programu

3)     Zpráva o hospodaření za rok 2007

4)     Zpráva o činnosti jednotlivých mužstev – přípravka, žáci, dorost, mužstvo „B“, mužstvo „A“

5)     Návrh „Zásad hospodaření pro rok 2008“

6)     Diskuse

7) Usnesení

8) Závěr

Předsedou valné hromady byl zvolen: p. Klaus ŠILAR

Zapisovatelem vh byla zvolena: pí Šmejkalová Radomíra

Ověřovateli zápisu: p. Janda Jiří a p. Novotný Lukáš

Toto shromáždění odpovídalo všem právním požadavkům a mohlo tedy začít jednání.

x   x   x   x   x   x   x   x   x

Usnesení č. 1

 Valná hromada schvaluje „Zprávu o hospodaření za rok 2007“.

Usnesení č. 2

Valná hromada bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých mužstev.

Usnesení č. 3

Valná hromada schvaluje „Zásady hospodaření pro rok 2008“a „Vnitřní směrnice“.

Usnesení č. 4

Valná hromada schvaluje, aby tělovýchovná jednota vedla podvojné účetnictví, počínaje rokem 2009.

Usnesení č. 5

Valná hromada ukládá vedoucím mužstev „A“ a „B“, aby nejpozději do 16. února 2008 svolali hráčskou schůzi, kde proberou stávající stav a návrhy na zlepšení své situace a vztahů v mužstvech.

___________________________________________________

 Jelikož se pořad jednání a všechny body vyčerpaly, jednání skončilo ve 18,15 hod. Tento protokol byl sepsán o všem uvedeném. Tento zápis po přečtení vlastnoručně podepsali: předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.

 V Ústí nad Labem, dne 26. ledna 2008