Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výkonného výboru TJ Vaňov 29.3.07

30. 3. 2007

Zápis z výkonného výboru TJ Vaňov

dne 29. března 2007.

Přítomni:       p. Bím Zdeněk

                       p. Dvořák Jaroslav

                       p. Charvát Richard

                       p. Novotný Lukáš

                       p. Janda Jiří

                       pí. Šmejkalová Radomíra

Omluveni:      p. Bouša Pavel¨

                        p. Šilar Klaus

                        pí. Kechnerová Michaela

 1)     Projednán návrh podnájemní smlouvy pro nového správce hřiště TJ Vaňov.

2)     Návrh nových stanov vyvěšen na nástěnce na chodbě a jeden výtisk k dispozici v restauraci u pí Dolákové. Pokud nebudou připomínky budou v průběhu měsíce dubna zaslány k registraci na Ministerstvo vnitra ČR.

 3)     p. Dvořák s p. Novotný navštíví zástupce firmy OKIM, která má umístěnou reklamu na zdi TJ Vaňov a budou jednat o obnovení pronájmu reklamní plochy.

4)     Plánováno malování společných prostor – chodba a WC.   Zajistí p. Bím 

 5)     Termín příští schůze výboru TJ Vaňov – čtvrtek 5. dubna  2007 v 18,30 hod.

                                                        Zapsala: Šmejkalová R.