Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výkonného výboru TJ Vaňov ze dne 5.4.2007

11. 4. 2007

Zápis z výkonného výboru TJ Vaňov

dne 5. dubna 2007.

 Přítomni:       p. Bím Zdeněk

                        p. Dvořák Jaroslav

                        p. Charvát Richard

                        p. Novotný Lukáš

                        p. Janda Jiří

                        p. Šmejkalová Radomíra

                        p. Kechnerová Michaela

Omluveni:

p. Bouša Pavel

p. Šilar Klaus

1)     Seznámení s  návrhem podnájemní smlouvy zájemce o správce hřiště TJ Vaňov.

2)     Návrh nových stanov bude odeslán v 15. týdnu k  registraci na Ministerstvo vnitra ČR.

3)     P. Dvořák s p. Novotný navštíví zástupce firmy OKIM, která má umístěnou reklamu na zdi TJ Vaňov a budou jednat o obnovení pronájmu reklamní plochy.

4)     P. Bím objedná uhlí tak, aby pokrylo potřebu nejméně do konce měsíce dubna 2007.

5)     V termínu do konce měsíce dubna 2007 bude provedena inventarizace majetku TJ Vaňov, včetně dresů a veškerého sportovního vybavení.              Zodp.: pí Kechnerová

6)     P. Novotný zajistí odbornou pomoc (radu) pana Pěkného při údržbě trávníku. – do 30. 4. 2007.

7)     Na pořízení dresů pro „přípravku“ se výbor pokusí získat sponzorský dar.

8)     P. Janda zajistí PVC pletivo na ohraničení pozemku kolem domku správce.

9)     Termín příští schůze výboru TJ Vaňov – čtvrtek 19. dubna  2007 v 18,30 hod.

                                                                    Zapsala: Šmejkalová R.