Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady hospodaření pro rok 2008.

28. 1. 2008

Zásady hospodaření pro rok 2008.

 

 

I.  Příjmy.

V TJ jsou příjmy zajišťovány:

1)     členskými příspěvky

2)     dotace – unie

3)     pronájmem prostor pro pohostinství

4)     pronájem ploch na reklamu

5)     sponzorské dary

6)     startovné

7)     hostování hráčů

 

1) Každé pololetí jsou v TJ Vaňov vybírány členské příspěvky. Výběrem členských příspěvků jsou pověřeni vedoucí jednotlivých mužstev nebo jejich zástupci, popř. trenéři (určená osoba).

 

Pro tento rok byla schválena valnou hromadou následující výše členských příspěvků dle kategorií:

-  dospělí „A“ + „B“      1.000,-- Kč na rok

-  dorostenci                  1.000,-- Kč na rok

-  mladší a starší žáci         800,-- Kč na rok

-  přípravka                       600,-- Kč na rok

-  neaktivní členové            400,-- Kč na rok

  Výběr členských příspěvků je pololetně a to vždy nejpozději do 15. května 2008 a do 15. října 2008, kdy budou již předány hospodáři TJ Vaňov.

V každém uvedeném termínu bude vybírán příspěvek ve výši 50 % ročních členských příspěvků. V případě, že je více aktivních členů do 18-ti let jako rodinných příslušníků (sourozenci), je členský příspěvek hrazen pouze za jednoho.

Vybrané členské příspěvky budou rozděleny:

70 % z vybraného objemu pro potřeby jednotlivých družstev a

30 % pro zajištění chodu sportovního areálu.

II.  Výdaje

Rozsah použití členských příspěvků pro potřeby mužstva:

-         pronájem tréninkových ploch a tělocvičen

-         nákup sportovních potřeb (dresy, míče, brankářská výstroj atd.)

-         nákup pomůcek k trénování

-         nákup pití a šťáv ¨

-        startovné v turnaji včetně občerstvení

-         rozhodčí

Rozsah použití členských příspěvků pro zajištění chodu sportovního areálu:

-         údržba trávníku

-         údržba kabin, a přilehlých prostor

-         částečné pokrytí spotřebované energie, vodné a stočné

-         registrační poplatky

  Ostatní finanční prostředky budou využity na zajištění řádného chodu TJ a jeho prostor, hostování hráčů.

III.  Ostatní

-         Všechny vynaložené  prostředky musí být doloženy doklady, které budou obsahovat datum uskutečnění, rozsah služby či nákupu materiálů, cenu celkem, údaje o prodejci. Výdaje nad 10.000,-- Kč musí být doloženy daňovým dokladem s veškerými náležitostmi a s adresou TJ Vaňov.

-         Každý z aktivních členů musí v běžném roce odpracovat 4 hodiny na brigádách pořádaných TJ Vaňov. V měsíci prosinci bude provedeno vyhodnocení a ti, kteří neodpracovali stanovený počet hodin uhradí 200,-- Kč do pokladny TJ.

  Tyto zásady byly projednány a schváleny valnou hromadou dne 26. ledna 2008